Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4504 41ad 420
Reposted frommaniamania maniamania viapuddding puddding
9742 9486 420
Reposted fromAcquaMossa AcquaMossa viapuddding puddding

Jeżeli kiedyś zakochasz się tak na prawdę to zrozumiesz dlaczego mu tak ciągle wybaczam
— dokładnie tak
Reposted fromimyours imyours viaolawie olawie
-Co robisz w weekend majowy?
- Kocham Cię.
— dialogue M&O
Reposted fromyourtitle yourtitle viaolawie olawie
2566 7063 420
Reposted fromkatalama katalama viaolawie olawie
4007 e262
Czy trzeba coś jeszcze dodawać?
Reposted fromperseweracje perseweracje viaolawie olawie
2929 657e 420
Reposted fromlittlefool littlefool viaolawie olawie
-Czy lubisz sobie czasami z kimś pomilczeć i czy nie uważasz, że to zbliża czasami bardziej niż rozmowa?
— Marcin Świetlicki
Reposted fromrol rol viaolawie olawie
0619 ff72 420
Reposted fromsjokolade sjokolade viaolawie olawie
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska
I nagle w Twoim życiu pojawia się osoba, która nic od ciebie nie wymaga, wręcz przeciwnie, pragnie dać ci więcej niż posiadasz, dużo więcej niż ty możesz dać jej. Chce cię bezinteresownie naprawić, uszczęśliwić, ochronić, nie chce cię zmieniać bo ceni za to, jaka jesteś naprawdę. Tak po prostu chce ci coś dać, tak po prostu lubi z tobą rozmawiać i cię rozumie, tęskni, martwi się i troszczy, obiecuje że nigdy nie zostawi, nie skrzywdzi. I tak po prostu jest w twoim życiu obecna, bez warunków i zasad. Czy to nie magia?
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaolawie olawie
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaolawie olawie
Jeśli zwątpisz choć raz 
To choćbyś z pistoletem zaszedł mi drogę 
Powrotów nie będzie
— hey
Reposted fromkatalama katalama viaigakazmierczak igakazmierczak
Poczołgałam się z powrotem do łóżka i naciągnęłam prześcieradło na głowę. Ponieważ jednak przepuszczało światło, wtuliłam twarz w poduszkę, żeby stworzyć złudzenie, że jest noc. Zastanawiałam się nad tym, czy nie należałoby może wstać, ale nie mogłam znaleźć żadnego powodu. Nic na mnie nie czekało.
— Sylvia Plath
Jest już późny wtorek, a ja nadal jestem wczesnym poniedziałkiem. Czuję się jak coś, co kot przywlókł ze śmietnika
— Kurt Vonnegut
Reposted fromiblameyou iblameyou viaigakazmierczak igakazmierczak
Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
Lubię gdy mówi, że jestem Jego.
PRZETRWAM
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl